Inzicht en bewustwording zijn basiswoorden bij de individuele begeleiding. Vanuit een veilige basis begeleid ik jou in jouw eigen proces, jij hebt namelijk de antwoorden al, vaak zijn ze alleen verborgen. In jouw (onbewuste) brein en in je lichaam ligt alles opgeslagen. Het is de kunst om dit te gaan zien, ervaren, verwerken en daarna anders vast te gaan houden!

Passend bij het moment, de probleemsituatie en jouw individuele voorkeur kan ik verschillende middelen inzetten.

Een gesprek over een tekening is vaak de basis, maar ook het maken van een collage, een schilderij of foto’s kan jou inzichten geven als je ze wilt zien. Elke lijn die je zet op papier, kan je wat vertellen. Krassen kan heerlijk zijn als je boos bent, met ecoline werken helpt bij emoties zoals verdriet. Ook je creatief uiten met materialen als klei, speksteen of hout behoren tot de mogelijkheden.

Middels inzicht-kaarten kan je jezelf aan het denken zetten. De kaart die jij zelf pakt, geeft jou een beeld. Door de vragen die ik jou daarbij stel, zul je zelf achter de antwoorden komen. De kaarten kunnen verrassen, vaker komt het voor dat ze bevestigen wat je eigenlijk al wel weet!

Daarnaast zijn er bij ‘Eigen-Ruimte’ verschillende dieren aanwezig die met mij mee coachen! Dieren weten intuïtief waar de aandacht naar toe mag gaan. Ze geven dat op hun eigen manier aan, altijd neutraal, dus zonder oordeel. Dat maakt het werken met dieren zo prettig!  Ervaar wat hun gedrag met jou doet. Durf jij te kijken naar wat ze vertellen om jou verder te helpen? Wat er bij jou gebeurt, is van belang en daar gaan we verder mee aan de slag.

De cref-cirkel is gericht op het basisvertrouwen, hechting en de levensbehoeften. De cref-mat is een fijn onderdeel in een coachingstraject. Die zal dan ook regelmatig ingezet worden! Juist om inzicht te krijgen in vroeg-trauma-gebieden, waarbij taal nog niet aanwezig was, is het een waardevolle manier van werken. Inzichtkaarten, dieren, spel, materialen (die symbool staan voor …,) en visualisaties worden gecombineerd met de cref-cirkel.

Een andere duidelijke manier van visualiseren is werken met de Kaart. (‘verlies op de kaart’). Daarbij worden ook andere materialen gebruikt, zodat situaties zichtbaar worden. De ruimte die dan ontstaat, geeft mogelijkheden om verder te (ver)werken. De kaart is voor alle leeftijden bruikbaar, bij kinderen is spelen op de kaart een mooi extra element!

Bewegen, spelen, wandelen, buiten zijn… het kan tijdens een sessie!

Tussen de fysieke afspraken werkt een proces door. Op afstand kan ik jou dan ook begeleiden, namelijk door E-coaching  (via mail of app contact). Als de afstand tot Eigen-Ruimte te groot is, om regelmatig te komen, is dit een extra oplossing.

Psycho-educatie / uitleg krijgen over bv het brein / faalangst / sensitiviteit / …. , het behoort tot de mogelijkheden!

Een lichaam geeft tijdens elk proces signalen. Ons zenuwstelsel reageert de hele dag door. Dat wordt meegenomen in de de sessie. Emoties mogen geuit worden, je mag huilen, je mag boos zijn, je mag lachen! In een veilige setting is er ruimte om je lichaam te laten spreken! De dieren zullen er dan ook zeker voor jou zijn!

Soms blijkt het echter nog lastiger om de antwoorden te vinden. Het blijkt dat ze in jouw systeem opgeslagen zijn. Misschien al wel heel vroeg in jouw leven, of heb je het zelfs al van je ouders meegekregen. Je stapt steeds in dezelfde valkuil, maar waarom? Om daar achter te komen is (cref-)EMDR een mogelijkheid. In jouw hersenen ligt het antwoord verborgen. Ik begeleid je bij dit proces om dat te vinden.