Tijdens de sessies kan er gewerkt worden met de zogenaamde CREF-METHODE. Deze methode is ontwikkeld door Baukje van Leeuwen en is gebaseerd op de piramide van Maslow (1943).

CREF staat voor Circle Reprint Emotional Foundation. Het CREF-Model is een cirkel die is opgebouwd uit zeven universele en aangeboren levensbehoeften. Deze cirkel vormt het uitgangspunt van waaruit we werken.

De Cref-methode ondersteunt mensen in het herstellen van hun aangetaste basisvertrouwen. Het basisvertrouwen wordt aangelegd bij de start van je leven en heeft een directe relatie met de manier waarop je gehecht bent, veilig of onveilig. Hierbij zijn jouw unieke overlevingsstrategieën ontstaan. Deze kunnen zich uiten in ineffectief of zelfs negatief geladen gedragspatronen (hyperactief, emotioneel eten, agressief gedrag, verslavingen, faalangst, uitstelgedrag, onzichtbaarheid, enz.) In het brein is er dan een voortdurende mate van alertheid, de alarmbel blijft maar aanstaan! Deze hardnekkige patronen en onbewuste stressreacties zijn met de Cref-methode op te sporen en te doorbreken.

De methode kan ingezet worden bij:

  • sterk verminderd basis-/zelfvertrouwen
  • hechtingsproblematiek
  • angstklachten
  • stress
  • depressie
  • rouw
  • slaap-, leer-, of eetproblemen
  • problemen met sociale contacten
  • PTSS klachten
  • Geen Bodem Syndroom (hieronder vallen alle labels: ADHD, Aan Autisme Verwante Stoornissen, etc) *zie video

Manier van werken.

Intakefase:

We bespreken de hulpvraag, schalen het basisvertrouwen, geven psycho-educatie en sporen onverwerkte trauma’s of gebeurtenissen op. In de Cirkel wordt er gemeten hoe het gesteld is met het basisvertrouwen. Aan de hand van deze meting wordt zichtbaar welke levensbehoeften ontbreken of onvoldoende aanwezig zijn. De inzet van het paard is wenselijk. Een paard is zonder oordeel en communiceert non-verbaal. Dit zorgt voor verheldering en geeft inzicht in bepaalde gedragspatronen.

Herstelfase:

Vervolgens gaan we werken aan het vullen van de levensbehoeften. De emotionele verbinding, het liefdevol naar jezelf kunnen zijn met zo min mogelijk oordelen, is hierbij het uiteindelijke doel.

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken zoals creatieve opdrachten, oefeningen met hond of paard, visualisaties en/of EMDR. Door middel van deze technieken kom je tot inzichten, de oplossingen liggen in jezelf. Hierdoor kan er een nieuwe balans ontstaan tussen de levensbehoeften, om het basisvertrouwen te herstellen.

Reprintfase:

Wanneer het basisvertrouwen hoog en stabiel genoeg is geworden (door opnieuw in te schalen op de cirkel), wordt dit door positieve EMDR verankert, de Reprint.

Circle, Reprint en Emotional bij elkaar, vormt dan een stevige bodem (Foundation). Op deze stevige bodem zal het basisvertrouwen nog verder opgebouwd worden. De balans is herstelt en tegenslagen kunnen in de toekomst makkelijker worden gehanteerd.