Bij Eigen-Ruimte kun je op verschillende manieren een herstel-traject volgen.

Het hersteltraject legt de nadruk op inzicht en bewustwording van patronen, die invloed op het dagelijks leven hebben. Door onderliggende oorzaken kan een persoon vastlopen of veel energie verliezen, waardoor iemand uit balans raakt. Dit ontdekken, maakt, dat er vervolgens andere keuzes gemaakt worden en men weer in beweging komt. Een hersteltraject duurt gemiddeld 3 tot 4 maand.

Doelen kunnen zijn:

inzicht in eigen patronen
energie meer in balans
vermindering stress gerelateerde klachten
inzicht in lichaamstaal (leren voelen en ervaren)
inzicht in denk-patronen
passendere keuzes maken
grenzen stellen en bewaken
rouwverwerking – indien nodig
veiligheid ervaren in het eigen systeem (gezien vanuit brein en zenuwstelsel)

Deze trajecten kunnen aangevraagd worden door FERM (stedendriehoek),  via het UWV, gemeente, werkgevers of particulier.