Tijdens de sessies kan er gewerkt worden met de zogenaamde CREF-METHODE. Deze methode is ontwikkeld door Baukje van Leeuwen en is gebaseerd op de piramide van Maslow (1943).

CREF staat voor Circle Reprint Emotional Foundation. Het CREF-Model is een cirkel die is opgebouwd uit zeven universele en aangeboren levensbehoeften. Deze cirkel vormt het uitgangspunt van waaruit we werken.

De Cref-methode ondersteunt mensen in het herstellen van hun aangetaste basisvertrouwen. Het basisvertrouwen wordt aangelegd bij de start van je leven en heeft een directe relatie met de manier waarop je gehecht bent, veilig of onveilig. Hierbij zijn jouw unieke overlevingsstrategieën ontstaan. Deze kunnen zich uiten in ineffectief of zelfs negatief geladen gedragspatronen (hyperactief, emotioneel eten, agressief gedrag, verslavingen, faalangst, uitstelgedrag, onzichtbaarheid, enz.) In het brein is er dan een voortdurende mate van alertheid, de alarmbel blijft maar aanstaan! Deze hardnekkige patronen en onbewuste stressreacties zijn met de Cref-methode op te sporen en te doorbreken.

De methode kan ingezet worden bij:

  • sterk verminderd basis-/zelfvertrouwen
  • hechtingsproblematiek
  • angstklachten
  • stress
  • depressie
  • rouw
  • slaap-, leer-, of eetproblemen
  • problemen met sociale contacten
  • PTSS klachten
  • Geen Bodem Syndroom (hieronder vallen alle labels: ADHD, Aan Autisme Verwante Stoornissen, etc) *zie video   https://youtu.be/DzOONIjMM2Y

BEELDDENKEN:

Veel mensen die in hun vroege basis problemen hebben ervaren, zijn ook beelddenkers. Dat betekent niet alleen dat ze een situatie voor zich kunnen zien, maar ook dat ze nieuwe informatie opslaan in beelden. Het Nederlandse (leer-)systeem is vooral gericht op taaldenkers. Hierdoor is dit voor beelddenkers soms lastig.

Zelf heb ik hier ervaring mee. Ook onze kinderen en vele leerlingen die ik begeleid heb, liepen door hun eigen manier van denken tegen problemen aan. De kans dat er faalangst ontstaat, dat je gedemotiveerd raakt of zelfs onderpresteert is aanwezig. Dit is zonde! Je kunt namelijk inzicht krijgen en de leerstof anders tot je nemen!

Extra hulp bij het plannen, overzicht houden en het aanleren van verschillende leerstrategieën kan je hierbij helpen.

Na de opleiding ‘Ik leer anders’ ben ik me nog meer gaan verdiepen in beelddenkers!  Door wat ik geleerd heb, kan ik jou begeleiden om het beelddenken op een positieve manier in te zetten. Het is dan geen probleem meer, maar een mooie uitdaging! Hierdoor zul je makkelijker leren en jezelf beter begrijpen.